ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം- 3 Ds

ഡീകാർബണൈസേഷൻ

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ഊർജ്ജം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ട്രെവാഡോയുടെ ദൗത്യം.പ്രൊഫഷണൽ ടാലന്റ് ടീം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ സൗരോർജ്ജം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാനും വാണിജ്യപരമായി മാത്രമല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ന്യായമായതും വിശ്വസനീയവുമായ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.പുറന്തള്ളൽ പൂജ്യത്തിൽ എത്താൻ ഭൂമിയെ സഹായിക്കാൻ ട്രെവാഡോ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വികേന്ദ്രീകരണം

ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഇടത്തരം പവർ ലാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ട്രെവാഡോ സഹായിക്കുന്നു.വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രാദേശിക ഗ്രിഡിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല.ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ വൈദ്യുതി സുരക്ഷ നൽകുന്നു.

ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ

എനർജി മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ട്രെവാഡോയും ക്ലയന്റുകളും ഊർജ്ജ സംഭരണത്തോടെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വെർച്വൽ ഗ്രീൻ പവർ പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.ഈ സൗരോർജ്ജ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.ക്ലൗഡ് അധിഷ്‌ഠിത ഡാറ്റാ സെന്ററിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും കാണാനാകും.